Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 6 – 1 ta’ Awwissu 2006