Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 1 – 6 ta’ April 2006