Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 10 (1) – 28 ta’ Novembru 2006