Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 2 – 11 ta’ April 2006