Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 3 – 18 ta’ April 2006