Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 4 (2) – 16 ta’ Mejju 2006