Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 4(1) – 27 ta’ April 2006