Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 5 (1) – 13 ta’ Gunju 2006