Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 5 (2) – 20 ta’ Gunju 2006