Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 7 – 18 ta’ Awwissu 2006