Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 8 (1) – 5 ta’ Settembru 2006