Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 8 (2) – 3 ta’ Ottubru 2006