Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 9 – 17 ta’ Novembru 2006