Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 10 (2) – 16 ta’ Jannar 2007