Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 11(1) – 30 ta’ Jannar 2007