Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 11(2) – 13 ta’ Frar 2007