Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 12 – 28 ta’ Frar 2007