Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 13 – 13 ta’ Marzu 2007