Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 14 – 27 ta’ Marzu 2007