Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 15 – 10 ta’ April 2007