Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 16 – 2 ta’ Mejju 2007