Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 17 – 15 ta’ Mejju 2007