Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 18 – 30 ta’ Mejju 2007