Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 19 – 27 ta’ Gunju 2007