Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 20(1) – 25 ta’ Lulju 2007