Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 20(2) – 31 ta’ Lulju 2007