Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 21 – 7 ta’ Settembru 2007