Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 22 – 25 ta’ Settembru 2007