Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 23(1) – 26 ta’ Ottubru 2007