Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 23(2) – 21 ta’ Novembru 2007