Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 23(3) – 23 ta’ Novembru 2007