Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 24 – 5 ta’ Dicembru 2007