Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 25(1) – 28 ta’ Dicembru 2007