Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 25(2) – 31 ta’ Dicembru 2007