Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 26 – 31 ta’ Jannar 2008