Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 27 – 27 ta’ Marzu 2008