Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 28(1) – 29 ta’ April 2008