Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 28(2) – 14 ta’ Mejju 2008