Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 29 – 3 ta’ Gunju 2008