Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 30 – 10 ta’ Lulju 2008