Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 31 – 21 ta’ Awwissu 2008