Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 32 – 10 ta’ Ottubru 2008