Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 33 – 23 ta’ Ottubru 2008