Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 34 – 11 ta’ Novembru 2008