Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 35 – 9 ta’ Dicembru 2008