Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 36 – 14 ta’ Jannar 2009