Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 37 – 18 ta’ Frar 2009