Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 39 – 1 t’April 2009