Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 38- 3 ta Marzu 2009