Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 2(1) – 10 ta’ Lulju 2009